wpisz numer oferty

MKN

pośrednictwo - obsługa - doradztwo

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjno-kartograficzną nieruchomości oraz inwestycji na nich, pomiary geodezyjne związane z podziałami działek, rozgraniczeniami, ustalaniem, wyznaczaniem i wznawianiem granic nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych (notarialnych, sądowych i założenia ksiąg wieczystych), pomiary i sporządzanie dokumentacji do celów inwestycyjnych (budowlanych), geodezyjna obsługa od momentu pomiarów dla celów projektowych, tyczenie, aż do zakończenia i odbioru budowy oraz inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacje, sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, CO i inne).


Copyright MKN designed by flexus.pl